Google+

♫♪ PON GALLINITA UN HUEVO ♫♪ canción completa con baileLETRA:
Pon pon pon gallinita un huevo.
Pon pon que no caiga al suelo.
Piquín picón, piquín picón.
Que caiga el huevo en el montón.

Pon pon pon gallinita un huevo.
Pon pon que no caiga al suelo.
Piquín picón, piquín picón.
Que caiga el huevo en el montón.

Pon pon pon gallinita un huevo.
Pon pon que no caiga al suelo.
Piquín picón, piquín picón.
Que caiga el huevo en el montón

ShareThis